Master training Pery

Prekrásne pery! Naučte sa dosiahnuť krásne výsledky pri mikropigmentácii pier.


• Základné linky pier
• Plné pery
• Lesklé pery ( Glossy lips)
• Farba - vrstvenie a tieňovanie
• Ihly a pigmenty
• Praktický tréning na podložkách
• Praktický tréning na modelke
• Tréningový deň s jedno modelkami po 6 týždňoch, kde si prehĺbite vedomosti a zručnosti podľa vašej voľby, tzv. korekčný deň.


Výsledky