Master tréning očné linky

Podčiarknite prírodnú krásu
a získajte úplnú kvalifikáciu k mikropigmentácii očných liniek.


• Základné očné linky
• Prírodné zdokonalenie rias
• Wing technika
• Butterfly technika
• Elegantné očné tiene
• Farba-vrstvenie tieňovanie
• Ihly a pigmenty
• Praktický tréning na podložkách
• Praktický tréning na modelke
• Tréningový deň s jedno modelkami po 6 týždňoch, kde si prehĺbite vedomosti a zručnosti podľa vašej voľby, tzv. korekčný deň.

Výsledok